Martinus

Martinus van Tours werd in 316 na Christus geboren in Sabaria. Dat heet nu Hongarije. Toen Martinus 10 jaar was ging hij als leerling naar het klooster maar toen maarten 15 werd besloot hij om bij het leger te gaan. Dit was het Romeinse leger. Hij vertrok om te gaan vechten in Gallie dat is nu Frankrijk.

Toen Maarten bij de stadspoort van Amiens kwam dat is een stad in Frankrijk zat daar een bedelaar. De bedelaar was helemaal naakt. Hij klampte zich aan Maarten vast en Vroeg: Heeft u een aalmoes voor deze oude man. Maar Maarten had helemaal geen geld. Hij zijn soldij nog niet gekregen. Hij wilde ook niet zomaar de man voorbij rijden. Toen dacht hij aan de mantel die hij aan had. De ene helft van zijn was bezit van de Romeinen, maar de andere helft was van hemzelf. Maarten pakte zijn zwaard en hakte zijn mantel door de helft. De ene helft gaf hij aan de naakte bedelaar en de andere helft hield hij zelf.

Sint Martinus

In een droom van Maarten sprak Christus tot hem. Hij bedankte maarten dat hij de helft van zijn mantel aan de bedelaar had gegeven.

Toen wist Maarten het zeker. Op 18 jarige leeftijd verliet hij het leger en liet hij zich dopen. Maarten wilde zijn Verdere leven helemaal aan God wijden en ging als een kluizenaar leven ten zuiden van Poitiers. In 371 overleed de bisschop van Tours. Er kwam iemand naar Maarten toe om te vragen of hij bisschop willde worden. Maarten wilde liever zijn kluizenaars bestaan leiden en besloot het niet te doen. Toch wisten ze hem naar Tours te krijgen door een smoes te bedenken. Toen Maarten eenmaal in Tours was kon hij geen nee meer zeggen. hij besloot bisschop van Tours te worden. Maar ook toen hij bisschop was leefde hij nog heel eenvoudig. Hij ging vaak op reis om kloosters te stichten en om mensen tot het christelijke geloof te bekeren.

Op een van die reizen overleed Sint Martinus. Dat was op 8 november 397 in Candes. Hij werd op 11 November in Tours begraven.